Europæiske Kulturbørn er et kulturelt udviklings- og forskningsprojekt med europæisk dimension.

 

Børnenes grundlag for fremtiden bliver skabt i de tidlige leveår. Europæiske Kulturbørn (EK) skaber nye kulturelle veje, nye møder og åbninger for børn på tværs af Denmark, Norden og Europa.

EK er et udviklings- og forskningsprojekt som inspirerer og udvikler børnekultur med udgangspunkt i kunstneriske og kulturelle udtryksformer i hverdagen med de 0 – 8 årige børn i centrum sammen med deres pædagoger og lærere.

 

I dagtilbud og indskoling inddrages børn aktivt, undersøgende, eksperimenterende og medskabende i udviklingen af kulturelle aktiviteter som en kontinuerlig del af hverdagen, der skaber en rød tråd i overgangen mellem dagtilbud og indskoling.  

Læs mere på hjemmesiden: Europæiske Kulturbørn

 

Mål med projektet

 • Med udgangspunkt i barnet at genkende, åbne, skabe, formidle og fastholde kulturens rum i daglig børnehøjde med inspiration fra hele Europa
 • At udvikle fælles refleksions-, lærings- og formidlingsmetoder indenfor kunstneriske og kulturelle udtryksformer med særligt henblik på gennem praksisnære forløb at fremme børns erkendelses-, dannelses- og læreprocesser
 • At sætte fokus på identitetsdannelse hos de yngste i et globalt samfund. Med udgangspunkt i nærområdets kulturelle og æstetiske ressourcer skaber børn deres egen forståelse for den historie og de kulturelle rødder, som de har med sig samtidig med, at de sammen skaber et fælles fundament
 • At bidrage til interdisciplinær kompetenceudvikling af faggrupper i DK, Norden og Europa: pædagoger, lærere, kunstnere, og forskere. Professionernes tværfaglige praksisbaserede samarbejder kommer til at generere viden og inspiration, som anvendes hos andre parter og klynger i projektet og videreformidles til relevante fagområder gennem modelbeskrivelser, seminarer, konferencer og ph.d.-projektet.
 • At øge kulturel mangfoldighed og forståelse gennem nordiske og europæiske samarbejder. EK genererer, italesætter og integrerer både ny og tavs viden i dialog mellem de forskellige professioner, med henblik på at understøtte fagligt funderet læring, refleksion, dialog og handling i arbejdet med kunstneriske og kulturelle udtryksformer i hverdagen.

 

Tidsplan

Fase 1, Region Midt, opstart:

 • Forår 2015: Projektet udvikles og forankres i samarbejde med de deltagende kerne- og klyngekommuner, skoler, kultur- og dagtilbudsinstitutioner i Region Midtjylland
 • Efterår 2015-efterår 2017: Lokalt eksperimentarium i Region Midt) og lokale udvekslingsbesøg/ jobbytte

 

Fase 2, Norden, forprojekt:

 • 2015: samarbejde m. Norge, Sverige, Letland og Finland. EU funding af fase 3
 • 2016-17: Nordisk/baltisk eksperimentarium samt lokalt og nordisk/baltisk udvekslingsbesøg/ jobbytte, nordisk konference

 

Fase 3, Europa, hovedprojekt:

 • Forår 2016: Etablering af Europæiske kerne- og klynge parter
 • Efterår 2017: Europæisk eksperimentarium samt lokale, nordisk/baltiske og europæiske udvekslingsbesøg/ jobbytte, europæisk konference