Kunstnerassistenter er et af Kulturprinsens udviklingsprojekter, som man kunne opleve i forbindelse med Snapsting for Børn 2016

Kunstnerassistenter er et projekt inddelt i to faser:
– Et for-forløb på skolen hvor de 6 kunstnergrupper arbejdede i et længere forløb med 1-2 skoleklasser.
Kunstneren præsenterede sin kunstneriske praksis for klassen og engagerede eleverne i en kreativ skabelsesproces.
– En afslutning på ’Snapsting for børn’ hvor eleverne var ’kunstnerassistenter’. For sideløbende med de kunstneriske forløb på skolen, blev eleverne også klædt på til at kunne videreformidle den selvsamme samskabelsespraksis i rollen som ’kunstnerassistenter’ på workshops under ’Snapsting for børn’.

 

Forløb på skolen
Der er 6 kunstnergrupper, som arbejder i et længere forløb med 1-2 skoleklasser. Kunstneren præsenterer sin kunstneriske praksis for klassen og engagerer eleverne i en kreativ skabelsesproces. Forløbet varer 16-20 timer og afholdes i skoletiden. Det aftales individuelt mellem lærer og kunstner, om der arbejdes intensivt i en projektuge, eller man ønsker at strække timerne over en projektperiode på op til fire uger.

Læs mere om de mange kunstneriske forløb her

 

Snapsting for børn i uge 25 på Borgvold
Sideløbende med de kunstneriske forløb på skolen, klædes eleverne på til at kunne videreformidle den selvsamme samskabelsespraksis i rollen som ’kunstnerassistenter’. Det foregår på Snapsting for børn i uge 25, hvor kunstneren sammen med de nyudklækkede unge ’kunstnerassistenter’ afholder 8 åbne workshops fra mandag 20/6 til og med torsdag 23/6. Der skal deltage ml. 3-6 kunstnerassistenter pr. workshop.

 

Formålet med Kunstnerassistenter er:

• at give elever og lærere nye kunstneriske færdigheder
• at inddrage begge i den kunstneriske proces
• at motivere og understøtte børnene i at kunne videreformidle processen til andre børn

Vi ønsker med projektet ‘Kunstnerassistenter’ at give elever og lærere nye kunstneriske færdigheder, at inddrage dem i den kunstneriske proces samt motivere og instruere dem i at være med til at facilitere andre børn i en tilsvarende proces. Yderligere at give dem tid til fordybelse, med henblik på at forankre kreative tilgange i deres hverdag. Dette gælder både de elever, som bliver uddannet ’kunstner-assistenter’ men også de klasser, som tilmelder sig de kunstneriske workshops på Snapsting for Børn.