– det kulturelle møde i en tværæstetisk, kreativ proces

 

En gruppe på omkring 15 unge bosat i Viborg i alderen 14 – 18 år mødtes i et hold der sammen med et hold kunstneriske ledere og projektlederen dykkede sammen ned i en kunstnerisk proces. Målet for processen var at udtrykke de unges livshistorier som iscenesatte narrativer i en forestilling der blander elementer fra teater, animation, fortællerkunst og musik / rap.  Flash-gruppen kom efter et intensivt workshopforløb i lidt mere end en måned frem til en forestilling om de unges udforskning af deres egen identitet og baggrund – ikke kun i forhold til etnicitet og kulturel baggrund, men også i forhold til en række andre dimensioner, uafhængig af om deltagerne var danske af oprindelse eller ej: alder, interesser, udseende/påklædning, skoletilhørighed, værdier, drømme, holdninger og religion.

Med projektet lykkedes at skabe rammer for en kunstnerisk proces, der har ført til relationer og kulturforståelse på tværs af mange både synlige og usynlige grænser. Det rum som arbejdsprocessen åbnede op for, hvor de unge fik plads til ærligt at kunne udtrykke deres egne historier ved hjælp af forskellige æstetiske virkemidler, skabte gensidig respekt og forståelse hos de unge og bidrog til en afmontering af frygten for det fremmede.