Et børnekulturprojekt i Region Midtjylland

 

Fra januar er vi en del af den nye Region Midtjylland. Den består af 19 kommuner i alt. Vi har allerede etableret et fælles netværk på børnekulturområdet, og ideen er nu som aftalt på sidste netværksmøde at forsøge at få netværket til at samarbejde i praksis om et konkret projekt.

 

Idé og målgruppe

Alle børn fra 0-14 år i den nye region opfordres ud fra fri fantasi at lave et banner (format 50 x 150 cm) med det fælles tema: ‘det bedste sted for mig’. Deltagerne i projektet er altså regionens børn, dem er der ca. 250.000 af, og deres arbejdspladser/mødesteder dvs. daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger, dagpleje m.v. Grundideen er at alle involverede børn fremstiller deres eget særlige banner. De enkelte kommuners kunstneriske institutioner bistår med inspiration og ideer. Det kan være museer, biblioteker, billed-, drama- og musikskoler m.m. I hver af regionens 19 kommuner samles de mange farverige bannere til en lokal præsentation i uge 38 f.eks. på en eller flere af kommunens kulturinstitutioner. Derefter samles alle bannerne til en kæmpemæssig udendørs installation fredag den 5. oktober 2007 på et indtil videre hemmeligt sted i eller ved Viborg.

Kunstneren og arkitekten Thomas Kruse er tilknyttet projektet som inspirator. Vi er i øvrigt inspireret af kunstneren Christo, som har vakt opsigt verden over med en lang række fantastiske installationer i naturen eller i byrummene rundt omkring i verden.

 

Nye samarbejdsmuligheder  

Dette fælles tiltag skal bidrage til at styrke og udvide det etablerede formelle samarbejde mellem regionens institutioner i praksis, samt gøre det nye fællesskab i regionen mere synligt. Samtidig skal projektet synliggøre børn og børnekultur i hele den nye region. Børn og institutioner involveres i et stort kunstnerisk samarbejdsprojekt, som kan blive startskuddet til et tilbagevendende fælles kunstnerisk projekt hvert eller hvert andet år. Den afsluttende event vil næste gang finde sted et andet sted i regionen. Tanken er at styrke og udvikle regionens identitet gennem kunstneriske projekter af høj kvalitet.

 

Organisation og styregruppe

Ideen er opstået i forbindelse med netværkssamarbejdet, og udviklet videre af en tværfaglig styregruppe bredt sammensat af personer fra netværket samt museer, biblioteker, billedskole osv. Se mere om netværket på www. boernekulturmidtjylland.dk.

Kulturprinsen er tovholder på projektet.