et naturvidenskabeligt kulturprojekt

 

Projektet påtager sig opgaven at tegne nye billeder og skabe moderne fortællinger om den nordiske stjernehimmel. Kreatørerne er børn fra seks skoler i Norden (hver to i Denmark, Sverige og Island), som tegner de nye stjernetegn på grundlag af møder med forskere fra planetarier og med understøttelse af professionelle kunstnere ude på skolerne. Stjernetegnene udveksles dernæst mellem de deltagende skoler på tværs af nationalitet. Målet med projektet er gennem kreative processer at skabe større interesse hos skolebørn for såvel naturvidenskab som nordisk kulturhistorie. Ved at sammenføre videnskabelig forskning med kunst og skole opdager vi nye læreprocesser i klasserumsmiljøet og giver forskere og professionelle kunstnere nye perspektiver i deres respektive arbejdsfelter. Ved at sammenkoble disse tre ofte adskilte verdner i et fælles projekt opnår vi uventede møder, uventede arbejdsmetoder, nye kundskaber og et resultat, hvor børnene står som afsendere, idébærere og kunstneriske ejere.

 

Tidsrum:

Maj 2012 – februar 2013.

Afslutnings-møde fra den 18.-21. januar på KP

Præsentation af resultaterne sammen kunstnere på skolerne planlagt i maj