Projektets formål:

‘Saints & Town Gates’ er et projekt, der vil udvikle en internordisk læringsskabelon samt konkret inspirationsmateriale til billed- og kulturskolernes arbejde med 4-12 årige, hvor der fokuseres på en sansebaseret, procesorienteret og kunstnerisk tilgang i workshops med udgangspunkt i de yngste børn. Der arbejdes i en hverdagsfortrolighed med kunst og kultur, der skal være med til at klæde børnene på, så de kan tackle livets forandringer og udfordringer. Læringsskabelonen formidles gennem netværk til mange forskellige parter i hele Europa.

Projektet fokuserer på udvekslingsophold mellem institutioner fra nordiske og baltiske lande, dette skal være med til at udvide børns horisonter i forhold til landenes kulturarv og historie. Udvekslingsopholdene skal være med til at styrke den nordiske / baltiske samhørighed, oplevelse af kunst og kultur som fællesskabende samt fremme en fælles videndeling og erfaring hos lærere, pædagoger og kunstnere.

Projektet vil prioritere det nordiske / baltiske netværk og opbygge et fællesskab imellem børn og voksne på tværs af landegrænser.

 

Aktiviteter i forbindelse med projektet: ‘Saints & Town Gates’ 2016

Den 19.-26. juni 2016: Snapsting for Børn på Borgvold

Billed- og Kulturskolerelever og lærer fra Riga og Danmark vil mødes i et udvekslingsophold og deltage i en workshop på Borgvold i forbindelse med ‘Snapsting for Børn’. De danske børn vil sammen med deres forældre forberede sig på at være værter for de besøgende fra Riga, og sammen skal de deltage i workshoppen på Borgvold, hvor de skal genskabe Viborgs gamle byporte i fællesskab. Foruden byportene, kommer børnene også til at arbejde med andre kunstformer som for eksempel: musik, dans, fortælling, drama omkring byportene med blandt andet udgangspunkt i fortællingerne fra deres egne lokalområder. Disse fortællinger udvikler sig i ugens løb og bliver performance dele, der vil indgå i den afsluttende Snapparade om lørdagen.

 

Projektet ‘Saints & Town Gates’ tager afsæt i Europas reformation og Viborgs fem middelalder byporte, hvor Kulturskolen Viborg og de samskabende partnere fra de nordiske lande genfortolker og genopbygger byens byporte. De genskabte byporte vil blive bygget i parken ‘Borgvold’.

Læs mere om Snapsting for Børn her: Snapsting for Børn