– et æstetisk arkitekturprojekt med aktiv inddragelse af børn i udformningen af deres eget læringsmiljø.

Projektet har været en del af processen omkring tilbygningen af nye lokaler til mellemtrinnet på Løgstrup Skole, gennem hele udbuds- og byggeprocessen fra 2010 til 2012.

Børn, lærere og ledelse på Løgstrup Skole har igennem workshops, studieture og fokusgrupper formidlet deres ønsker for bygningens udformning og indhold.

 

Sans for min skole foregik i samspil med mange samarbejdspartnere: Viborg Kommune, Løgstrup Skole, Quattro Arkitekter, følgeforsker Malou Juelskjær fra DPU, og designer Mitten Ferrar og arkitekt Ulla Kjærvang, men vi har især haft fokus på børnene, som skulle på banen med deres ønsker og ideer.

De har gjort en særlig indsats ved interesseret og engageret at gå ind i projektet, og gøre en forskel for hvordan skolemiljøet på mellemtrinnet ser ud i dag.

Kulturprinsen har gjort mange erfaringer i Sans for min Skole. Erfaringer med at inddrage, kvalificere og formidle til børn, så de på en meningsfyldt måde opnår indflydelse på deres hverdagsliv. Erfaringer som vi med glæde formidler videre til interesserede kommuner, skoler, institutioner og arkitekter, der har interesse for liggende projekter.

 

Det er min klasse

– et æstetisk arkitekturprojekt med aktiv inddragelse af unge i udformningen af deres eget læringsmiljø.

Projektet Det er min klasse udsprang af Sans for min skole. Ideen var at lave en komprimeret version af indretningsdelen med unge fra udskolingen, og afprøve om man kunne opnå inddragelse, involvering og indflydelse med en kort proces.

Det er min klasse inddrog skolens fire 7. og 8. klasser, i et forløb der kunne afvikles på en uge:

  • en heldags workshop med læreren, der introducerede dem til processen og fik deres tanker og ideer på banen
  • en heldags workshop med de fire klasser, de dels blev kvalificeret i forhold til at beskæftige sig med undervisningsmiljø, og dels kom med ønsker og ideer.
  • en heldags workshop, hvor alle ideer samledes, der blev diskuteret og prioriteret, og til slut blev der taget de endelige beslutninger om udformningen af det fremtidige læringsmiljø.

I de to workshopdage udviklede eleverne, understøttet af to arkitekter, en designer og Kulturprinsens projektleder, hver sin indretningsplan af de fire klasseværelser, ud fra overvejelser og observationer om fx lys, akustik, farver og klasserumsorganisering.

Efterfølgende bliver lokalerne renoveret og indrettet efter elever og læreres indretningsplan og skaber et nyt læringsmiljø med nye muligheder i udskolingen.