SmåK er et udviklingsprojekt, der har til formål at:

  • – alle børn møder kunst og kultur som en del af deres hverdag
  • – at give pædagogisk personale redskaber til at arbejde med og implementere kunst og kulturelle udtryksformer i hverdagen som en måde at lære på, dvs. gennem æstetisk erkendelse og æstetiske læreprocesser
  • – at styrke bevidstheden omkring, at æstetiske dimension og kulturelle udtryksformer og værdier kan inddrages i alle pædagogiske læreplanstemaer.

 

Projektets indhold

Der udvikles kunst- og kulturforløb med i udgangspunkt i læreplanstemaerne på 0-6 års-området, som kan distribueres gennem KLC. Derved sikres en jævn fordeling inden for aldersgrupperne og dagtilbudsområderne.

Der arbejdes med fire forskellige kunstforløb:

  • – musik/bevægelse
  • – fortælling/drama
  • – billedkunst
  • – digitale medier

 

Målet er:

  • – en velafprøvet og etableret samarbejdsmodel for ligeværdigt samarbejde mellem pædagoger og kunstnere
  • – at det pædagogiske personel har fået redskaber til at implementere erfaringer og til selv at arbejde som procesfaciliatorer i kunstforløb med børnene, gennem aktionslæringsmetoden
  • ‘lys i øjnene’hos børn og voksne.