Nationalt opdrag: ”Tværfagligt experimentarium for formidling til børn og unge” (i daglig tale kaldet TEx)

Det Tværfaglige Eksperimentarium (TEx) er et 3-årigt udviklingsprojekt igangsat af Kulturprinsen, støttet af Kulturregion Østjysk Vækstbånd og Kulturministeriet. TEx ønsker at gøre børn og unge til synlige aktører i kulturinstitutionerne, styrke kvaliteten af de eksisterende kulturtilbud og skabe tværfaglig dialog mellem institutionerne i kulturregionen.  TEx-projektet har forsøgt at skabe gode rammer for den åbne udforskning og udvikling af nyskabende formidlingsprojekter til børn og unge. Gennem et ”ProjektUdviklingsForløb” (de såkaldte ”PUF- møder”), har kulturformidlere fra Horsens, Silkeborg, Randers og Viborg over et års tid fået ny viden og et udvidet netværk, og har til sidst fundet sammen i projektgrupper på tværs af institutionelle, faglige og kommunale grænser. Fire af de projekter der således er blevet udviklet, fik i december 2010 tildelt midler fra en særskilt TEx-pulje til at gennemføre projektet enten i sin helhed eller som pilotprojekt. Der er nu fuld aktivitet med at udvikle og realisere de forskellige udstillinger, performances, workshops og værktøjer, som skal færdiggøres i løbet af 2011. Kulturprinsen samler afslutningsvis op på erfaringerne og formidler dem videre. Rådgivningsbureauet Manto og Børnekulturens Netværk evaluerer processen.

Video: Unge fra Viborg tager med Kulturprinsens centerchef Ulla Voss Gjesing til Christiansborg for at overbringe TEx publikationen til darværende kulturminister Uffe Elbæk.

Målgruppe

Børn og unge i regionen samt professionelle formidlere af kunst og kultur til børn og unge i kommunens kunst- og kulturinstitutioner.

 

Projektet støttes af Kulturministeriet og Kulturregionen Østjysk Vækstbånd

 

Deltagende institutioner i TEx

Opdelt i kommuner

Horsens:
Billedskolen i Horsens
Horsens Kommune, Kultur og Stab
Horsens Museum
Horsens Kommunes Biblioteker
Horsens Kunstmuseum
Danmarks Industrimuseum

Randers:
Randers Regnskov
Randers Kulturhistoriske Museum
GAIA Museum of Outsider Art
Randers Bibliotek
Kultur- og fritidsafdelingen, Randers Kommune

Silkeborg:
AQUA
Performers House
Silkeborg Kunstmuseum
Børnekultur Silkeborg Kommune
Kunstbussen
Den Kreative Skole
Silkeborg Ungdomsskole
Silkeborg Bibliotekerne

Viborg:
Musikskolen i Viborg
Brænderigården
Teatret Carte Blanche
Skovgaard Museet
Animationsværkstedet
Viborg Stiftsmuseum
Elmuseet
Viborg Kommune