Kort om Projektet

”Tusindben” er et kommunalt indsatsområde for dagtilbud med fokus på krop, natur og kultur. Gennem mangfoldige tilbud og aktiviteter bliver der lagt vægt på kompetenceudvikling hos medarbejderne til gavn for børnene i dagligdagen. Kulturprinsen står bag udviklingen og afviklingen af kunstprojektet ”Tusindben”, der over det næste halvandet år kommer til at inddrage alle dagplejelegestuer og daginstitutioner i hele Viborg Kommune, samlet ca. 5350 børn.

I et forløb på seks uger er to kunstnere tilknyttet kommunale dagplejelegestuer og børnehaver i et bestemt lokalområde i Viborg Kommune, hvor de arbejder aktivt og involverende med børnene og deres voksne omkring temaet ”farver”. Målet med projektet er at kvalificere børnene til at se og opleve kunst og kultur i deres hverdag – at iagttage, reflektere over og bruge farver aktivt, mens personalet inspireres af kunstnernes arbejde til at inddrage den kunstneriske/æstetiske dimension og mødet mellem kunstarter i deres daglige praksis. De lokale forløb afsluttes med en sammenkomst/fremvisning, hvor kunstnerne, dagplejere og daginstitutioner samt forældre mødes for at vise hinanden, hvad de har arbejdet med i farveforløbet – her kommer de små børns tusindben i mange farver i spil med hinanden. Efter de fem ugers forløb mødes kunstnerne og dagplejere hhv. pædagoger igen til evaluering og dialog om, hvordan det at indtænke kultur kan blive en naturlig del af hverdagen, og inspireres til hvordan de kan arbejde videre med kreative elementer i deres pædagogiske praksis.

Projektet er støttet af Børnekultursamrådet, Huskunstnerordningen og Viborg Kommune, Børn og Unge (http://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Dagtilbud-0-6-aar/Tusindbenet/Kultur).

Læs Kulturprinsens artikel om projektet Tusindben på side 10 i Krøllede Hjerner 2014 (digitalt magasin)

Projektet i Praksis

Alle børn i Viborg kommunes dagtilbud fik besøg af et kunstnerteam på to personer i fem uger: I dagplejen/vuggestuen en gang om ugen og i børnehaverne to gange om ugen. Kunstnerparret arbejdede aktiverende og involverende med børnene og deres voksne om temaet farver. Ved at arbejde i dybden og rundt omkring farver bliver temaet bredt ud og kan sættes ind i en række sammenhænge, og dermed blive en del af en fremtidig hverdagskontekst. Målet med kunstprojektet som inspirations- og kompetenceudviklingsprojekt for dagplejere og pædagoger har således været:

» At blive inspireret til nye måder at arbejde med kunst i dagligdagen i børnehøjde på.
» At opleve og afprøve, hvad der lader sig gøre lige der, hvor du er, sammen med børnene.
» At opdage på hvilke nye måder forskellige former for kunst og kultur kan integreres i din hverdag med børnene.
» At opleve hvordan det at arbejde med kunstneriske processer kan være så meget mere end et dejligt produkt, der tages med hjem.

Kunstnere

Kunstnere i projektet blev ansat ud fra faglige kvalifikationer, samt evne for og erfaring med at arbejde med børn i alderen 0-6 år. De udvalgte kunstnere blev introduceret i projektets formål og mødet med den pædagogiske praksis på to workshops inden projektets opstart i maj/juni 2013, samt nye kunstnere på udviklingsmøderne undervejs, som blev afholdt på Kulturprinsen efter hvert enkelt forløb. Her blev der udvekslet ideer og erfaringer på tværs af kunstnerteams, udviklet og justeret på projektet, og her blev der skabt den fælles forståelsesramme, som projektet skulle praktiseres i.

Kunstnerteams bestod fortrinsvis af en billedkunstner og kunstner med en anden kunstfaglig baggrund (musik, dans, drama m.m.), så der kunne dannes komplementerende og brede makkerpar. Således blev også kunstnerne udfordret i deres egen specifikke faglighed i mødet med andre fagligheder, med henblik på at berige og inspirere processerne sammen med børnene og deres voksne. Det er vigtigt, at kunstnerne er trygge og kompetente i deres arbejde, men lige så vigtigt er det at blive udfordret på en god måde i sin praksis, og derfor har Kulturprinsen valgt at fremme dette professionelle tværfaglige samarbejde – også (eller bedre sagt: særligt) på 0-6-års området!

I løbet af projektet har følgende kunstnere deltaget i forskellige teams i Tusindbenet:

Anna Marie Holm (billedkunst)
Anne-Mette Skovbjerg (musik)
Hanne Stubberup Randel (dans)
Heidi Øberg (tekstilformidler, billedkunst)
Elin Pausewang (drama, billedkunst)
Ellen Abildgaard (animationspædagog)
Flemming Bæk (animationspædagog)
Lis Jørgensen (billedkunstner)
Sus Mynster (dans)
Susanne Ahrenkiel (billedkunstner, skulptør)
Søren Lyngbye (billedkunstner)
Søren Brynjolf (musiker, multikunstner)
Thomas Kruse (billedkunstner, grafiker)
Peter Aagaard Jensen (animationspædagog)

Deltagere

Hver kunstner arbejder med ca. 60 børn fordelt på 2 grupper (dagpleje, børnehave) dagligt. Hver kunstner arbejder med de samme børn to dage om ugen i børnehaven og i dagplejen med fire forskellige legestuegrupper om ugen. Med 5 kunstnerteams deltager der ca. 1300 børn, ca. 600 børn i alderen 0-3 år og ca. 700 børn i alderen 3-6 år.

Deltagere kommer fra 12 børnehaver med vuggestueafdelinger samt alle legestuerne i de 5 forskellige lokalområder i Viborg Kommune:

1. periode: forår 2013

2. periode: august – december 2013

3. periode: januar – juni 2014

4. periode: august – december 2014